Mijn eerste artikel op deze website ging over de Game Changers Documentaire. Hierin bespreek ik de documentaire en de inconsistenties rondom de gegeven informatie. Ik kan mij voorstellen…