Category

Filosofie

Category

Mijn eerste artikel op deze website ging over de Game Changers Documentaire. Hierin bespreek ik de documentaire en de inconsistenties rondom de gegeven informatie. Ik kan mij voorstellen…